Reetmölle Stroom

Rietmolen e.o. postcoderoos

Rietmolen e.o. postcoderoos
‘Reetmölle Stroom’

Project Reetmölle Stroom is in september 2019 volgeboekt. U kunt zich wel opgeven, maar komt dan op de wachtlijst.

Een werkgroep van inwoners, dak-eigenaren, BerkellandEnergie en AGEM bereid een nieuw postcoderoosproject voor. Op dit moment zijn er 600 panelen beschikbaar voor deelnemers die mee willen doen. Aannemer Rob Spikker (de Kiefte, Eibergen) en Jos en Corine te Morsche van loonwerkbedrijf Wissink (Visschemorsdijk) uit Rietmolen hebben hun daken gratis beschikbaar gesteld. In de flyer leest u hier meer over.

Op maandag 28 januari a.s. is er over het project een informatieavond in de DAR, Pastoor C.M. van Everdingenstraat 66a in Rietmolen. De avond begint om 20.00 (inloop v.a. 19.30). Op deze avond worden belangstellenden gevraagd om te laten weten voor hoeveel panelen zij mee willen doen. Als u niet op deze avond kunt komen maar wel belangstelling heeft om mee te doen, vult u dan dit formulier in. U kunt meedoen als u woont in 1 van de volgende postcodes: 7165, 7161, 7151, 7152, 7156, 7141, 7273 en 7481.

Voor vragen kunt u mailen: info@berkellandenergie.nl of bellen 0545 274298

Belangstelling voor ‘Reetmölle stroom’?

 

Veelgestelde vragen

Regeling Verlaagd tarief (postcoderoosregeling) algemeen

Wanneer kan ik gebruik maken van de ‘Postcoderoosregeling’?

Particulieren en/of ondernemers kunnen gebruikmaken van de regeling, wanneer:

  • zij deelnemen in een coöperatie die 100% economisch en juridisch eigenaar is van een installatie die hernieuwbare energie opwekt;
  • zij zelf over een kleinverbruikersaansluiting beschikken (dus maximaal 3x80A);
  • zij woonachtig/gevestigd zijn in de bijbehorende postcoderoos van het project.
Wat is de postcoderoos?
Een postcoderoos is het gebied waarin de opwek installatie(s) en leden van een coöperatie zich dienen te bevinden om in aanmerking te komen voor een aanwijzing van de Belastingdienst, waarmee de coöperatie haar deelnemers het recht op vrijstelling van energiebelasting kan geven. De postcoderoos bestaat uit een 4-cijferige postcode als kern en alle aan dat gebied aangrenzende 4-cijferige postcodes (zie postcoderoos plaatsnaam). De specifieke postcoderoos behorende bij een project vindt u in de bijlage.
Wat is de hoogte van de belastingkorting?

Per 1-1-2016 geldt een verlaging van het energiebelastingtarief in de eerste schrijf (0 – 10.000 kWh) voor elektriciteit tot nul voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit (Regeling Verlaagd Tarief). Voor 2019 is de energiebelasting per kWh vastgesteld op 9,86 cent (excl. btw). Dit betekent dat de energiebelastingkorting per opgewekte kWh 11,93 cent inclusief btw is. De energiebelasting in de eerste schijf wordt jaarlijks op 1 januari vastgesteld. Zie de tabel ‘Belasting op elektriciteit’ op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/belastingen_op_milieugrondslag/tarieven_milieubelastingen/tabellen_tarieven_milieubelastingen

In onderstaande tabel ziet u de bedragen van de afgelopen jaren voor de energiebelasting vet gedrukt. Sinds 2014 bestaat het verlaagd tarief, dat we gebruiken in het postcoderoos project.

Belasting op elektriciteit
Jaar 0 t/m 10.000 kWh 10.001 t/m
50.000 kWh
50.001 t/m
10 miljoen kWh
meer dan
10 miljoen
kWh
particulier
meer dan 10
miljoen kWh
zakelijk
2013 € 0,1165 € 0,0424 € 0,0113 € 0,0010 € 0,0005
2014* € 0,1185 € 0,0431 € 0,0115 € 0,0010 € 0,0005
2015* € 0,1196 € 0,0469 € 0,0125 € 0,0010 € 0,0005
2016* € 0,1007 € 0,04996 € 0,01331 € 0,00107 € 0,00053
2017* € 0,1013 € 0,04901 € 0,01305 € 0,00107 € 0,00053
2018* € 0,10458 € 0,05274 € 0,01404 € 0,00116 € 0,00057
2019* € 0,09863 € 0,05337 € 0,01421 € 0,00117 € 0,00058
Wanneer ontvang ik de korting op de energiebelasting waar ik recht op heb?
De toepassing van het verlaagd tarief op de energiebelasting wordt 1 keer per jaar op de energierekening van de deelnemers verwerkt. 1 jaar na de startdatum (zoals die staat genoemd in de aanwijzing van de belastingdienst) worden de meterstanden opgenomen van de collectieve installatie en bij de deelnemers thuis (indien deze klanten van AGEM zijn). Op basis van de verdeelsleutel (aandeel in de coöperatie) wordt de belastingteruggave bepaald en binnen enkele weken op de jaarrekening van de deelnemer verwerkt.
Hoe zeker is de belastingkorting? Kan een nieuwe regering het weer terugdraaien?
De regeling is voor 15 jaar door de overheid gegarandeerd. De belastingkorting is vastgelegd in wetgeving. Daaruit vloeit voort dat de rechten en plichten die daarmee zijn verbonden 15 jaar gelden vanaf de ingang van de aanwijzing van de Belastingdienst. (Zie artikel 59c: https://www.hieropgewekt.nl/sites/default/files/u9/artikel_59a_15-2-2015.pdf)
Hoe ziet de verrekening van de energiebelastingkorting op mijn jaarrekening er ongeveer uit?

Zie onderstaand voorbeeld van een deelnemer met een aandeel in de jaarlijkse productie van 715 kWh. Deze deelnemer betaald dus €0,00 aan energiebelasting over 715 kWh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik krijg al een vermindering op de energiebelasting, hoe zit dat?
Deze vermindering is standaard voor elke elektriciteitsaansluiting in Nederland en wordt jaarlijks vastgesteld door de Rijksoverheid. De achterliggende gedachte is dat een deel van het energiegebruik wordt gezien als basisbehoefte en dus niet belast dient te worden. Deze vermindering heeft, zoals u in bovenstaande afbeelding ziet, géén invloed op de vrijstelling op de energiebelasting als u meedoet in een postcoderoosproject. (Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieubelastingen/inhoud/energiebelasting)
Ik woon in een huurhuis. Kan ik ook meedoen?
Ja, mits u zelf een energiecontract met een regulier energiebedrijf kunt afsluiten. Indien u echter huurt inclusief “gas, water en licht” is het niet mogelijk.
Kunnen ondernemers ook meedoen met dit gezamenlijke project?
Ja, ondernemers kunnen meedoen (alleen natuurlijke personen, geen rechtspersonen). De korting op de energiebelasting wordt dan met de energierekening van de ondernemer verrekend. Een ondernemer dient echter wel rekening te houden met het feit dat men over een kleinverbruikersaansluiting moet beschikken (max. 3x80A). Tevens kan er alleen belastingkorting worden verrekend in de eerste schijf, van 0 – 10.000 kWh. Voor een gemiddeld postcoderoosproject betekent dit dat een ondernemer voor maximaal 40 certificaten kan deelnemen. Het precieze aantal vindt u in de informatiebrochure behorende bij het project.
Wat is beter, zonnepanelen op mijn eigen dak plaatsen of meedoen met dit gezamenlijke project?

Dat is voor iedere situatie anders. Indien u zonnepanelen op eigen dak overweegt is het goed om eerst te onderzoeken of uw woning gunstig is gelegen. Hiervoor is het handig om de website www.zonatlas.nl te bekijken. Bij zonnepanelen op eigen dak wordt de opgewekte stroom met uw eigen verbruik verrekend voor het volledige tarief. Deze regeling, de salderingsregeling, is tot 2021 gegarandeerd. Bij plaatsen van zonnepanelen op eigen dak moet u er ook rekening mee houden dat de draagconstructie geschikt moet zijn en u zelf alles moet organiseren, onderhouden en verzekeren.

Bij deelname aan dit project wordt dit voor u geregeld en levert u ook een duurzame bijdrage aan de leefbaarheid in uw gemeenschap. Op basis van bovenstaande argumenten kunt u uiteraard zelf het beste beslissen wat u de beste keuze is.

Wat gebeurt er na 15 jaar als de regeling ophoudt?
Na 15 jaar blijft de installatie nog steeds stroom opwekken. Afhankelijk van de actuele stroomprijs en een eventuele nieuwe regeling kan de coöperatie dan samen met de dakeigenaar beslissen of zij doorgaat met de exploitatie van de zonnepanelen of afspraken maakt over een overname van de installatie.
Wat als ik binnen de 15 jaar tóch besluit om ook zelf zonnepanelen op mijn huis te nemen?

Dit kan invloed hebben op de hoeveelheid energiebelastingkorting die u nog kunt ontvangen. U kunt namelijk nooit meer korting ontvangen dan u zelf aan energiebelasting betaald op uw energierekening. Als u zonnepanelen gaat installeren, zal uw netto jaarverbruik gaan dalen en gaat u minder energiebelasting betalen. Om te voorkomen dat u uw korting op de energiebelasting misloopt, dient u dus niet meer zonnepanelen te leggen dan uw jaargebruik in kWh minus het aantal kWh waarvoor u deelneemt in een postcoderoosproject. Overigens kunt u de certificaten voor de panelen ook ter verkoop aanbieden. Het bestuur van de coöperatie kan daarbij bemiddelen.

Voorbeeld: In een project is de verwachte opbrengst van 1 zonnepaneel op jaarbasis 250 kWh. Uw jaargebruik is 5.000 kWh en u heeft besloten om met 14 certificaten deel te nemen in het project. In uw geval ontvangt u jaarlijks een energiebelastingkorting over circa 14 x 250 kWh = 3.000 kWh elektriciteit op uw energierekening. Stel u besluit op een later moment gedurende het project zelf zonnepanelen te leggen en deze wekken zo’n 4.000 kWh op. In dat geval is uw netto jaargebruik 5.000 – 4.000 kWh = 1.000 kWh. U betaalt in dat geval nog energiebelasting voor slechts 1.000 kWh. Dit betekent dat u dus jaarlijks voor 2.000 kWh aan energiebelastingkorting misloopt. Houd er dus rekening mee dat u, in het geval u toch besluit zelf zonnepanelen te leggen, nooit meer zonnepanelen legt dan uw huidige jaarverbruik minus uw deelname in het project. In dit geval dus 5.000 kWh (=netto verbruik) – 3.000 kWh (= deelname PCR) = maximaal 2.000 kWh aan zonnepanelen op eigen dak.

Pv-installatie & opgewekte energie

Wat als de PV-installatie beschadigd raakt door bijvoorbeeld bliksem of brand?

Hiervoor wordt een verzekering gesloten die dit dekt, waarvoor een bescheiden premie betaald dient te worden welke is opgenomen in de begroting van de kosten van de coöperatie.

Hoe zit het met eventueel onderhoud aan de PV-installatie?

In de aanbesteding wordt PV-leverancier en installateur verzocht om een aanbieding te doen mét een onderhoudscontract. Eventuele kosten voor een dergelijk onderhoudscontract zijn meegenomen in de begroting van de kosten van de coöperatie.

Worden er kwaliteitseisen gesteld aan de PV-installatie?

Ja, de kans op slechte kwaliteit wordt sterk gereduceerd door een reeks van kwaliteitseisen die bij de aanbesteding worden gesteld. De leverancier wordt niet alleen op de laagste prijs beoordeeld maar ook op kwaliteit, geeft hiervoor kwaliteitsgaranties en er wordt een servicecontract afgesloten.

Wat als de opbrengst in kWh per jaar van de panelen lager is dan verwacht?

Zoals in de vraag hierboven uitgelegd, worden er strenge eisen gesteld bij de aanbesteding. De gemiddelde hoeveelheid zon in Nederland is goed voorspelbaar, wat er in combinatie met zojuist genoemde toe leidt dat de verwachte opbrengst vrijwel zeker gehaald zal worden.

Welk financiële risico loop ik bij faillissement van de installateur of fabrikant

Er zullen alleen gedegen Achterhoekse installateurs worden gevraagd een aanbieding te doen. Hierbij wordt geselecteerd op de goede kwaliteit van de zonnepanelen en een goede fabrieksgarantie. Daarnaast zijn in de businesscase reserveringen opgenomen voor onvoorzien, verzekering en een service-/onderhoudsbedrijf.

Waarom kan ik niet gewoon de opgewekte stroom van mijn paneel direct aftrekken van eigen stroomverbruik?

Omdat het zonnepaneel niet op uw eigen dak ligt. De stroom die de collectieve zonne-installatie produceert wordt verkocht aan AGEM en gaat direct lokaal het elektriciteitsnet op. Daarbij wordt via een aparte meter gemeten hoeveel er jaarlijks is geproduceerd. U krijgt een jaaroverzicht over uw aandeel van de productie. Vervolgens wordt over uw aandeel, mits dit binnen uw eigen jaarverbruik blijft, de belastingkorting berekend. Dit wordt dan door AGEM met uw jaarlijkse eindafrekening verrekend.

Het dak/de daken

Wat gebeurt er als een gebouw waar de zonnepanelen op liggen wordt verkocht of de eigenaar failliet gaat?
Er wordt, in een notariële akte, een Recht van Opstal gevestigd op het gebruik van het dak van het gebouw. Hierin worden afspraken gemaakt tussen de eigenaar van het gebouw waar de installatie komt en de coöperatie. In geval van verkoop blijft de installatie eigendom van de coöperatie en blijft de zonne-installatie liggen.
Wat gebeurt er als een dakeigenaar gedurende de looptijd van het project komt te overlijden?
Zie bovenstaande vraag. Het Recht van Opstal zal in dit geval, samen met de eigendom van het gebouw, overgaan op de nieuwe (al dan niet erfelijk) bepaalde eigenaar.
Wat als er meerdere daken worden gerealiseerd binnen één project?

Het is mogelijk om meerdere daken binnen één postcoderoosproject te laten vallen. Dit is al gedaan in een aantal projecten in de Achterhoek. In dat geval tel je het aantal panelen op alle daken binnen één gezamenlijk postcoderoosproject op, bijvoorbeeld 200 panelen op een eerste dak en 300 panelen op een tweede dak, dan betreft het totale project 500 panelen. Er wordt dan gezocht naar minimaal 50 deelnemers die samen in totaal 500 panelen afnemen van de coöperatie, via het kopen van certificaten. Om de prijs per paneel te bepalen wordt in dit geval één businesscase opgezet, waarin alle kosten voor beide projecten worden meegenomen.

Aan het eind van een productiejaar, wordt de opwek van beide daken bij elkaar opgeteld. Dan wordt het aandeel opgewekte energie per lid berekend over dit totaal. Stel er wordt in het eerste jaar 50.000 kWh op het eerste dak opgewekt en 70.000 kWh op het tweede dak, dan is de totale opwek over het eerste jaar 120.000 kWh. Deelnemer ‘X’ bezit 15 certificaten van de 500 (zonnepanelen), ‘X’ heeft dus een aandeel van 15/500 x 100% = 3% in de productie van beide installaties. Dan krijgt ‘X’ aan het einde van het eerste jaar 3% x 120.000 kWh = 3.600 kWh toegekend als zijn/haar aandeel opgewekte energie, waarover hij/zij het recht heeft vrijstelling van energiebelasting te ontvangen.

De businesscase

In de businesscase die gaat het om 15 jaar. Vanaf wanneer start dat precies?
Zodra de belastingdienst de beschikking heeft afgegeven en de werkelijke stroomproductie is gestart.
Kan het project doorgang vinden als de subsidie vanuit de provincie niet wordt verstrekt?
Waarschijnlijk niet, omdat dan de businesscase niet haalbaar is en het rendement zo laag wordt, dat het de moeite waarschijnlijk niet waard is. We komen dan bij de inschrijvers die mee willen doen terug met een voorstel om te stoppen of andere mogelijkheden te zoeken.
Met welk rendement op de investering mag ik rekenen over een periode van 15 jaar?
De verwachte opbrengst per certificaat vindt u terug in de informatiebrochure behorende bij een specifiek project.
Wat als de energieprijs verandert?

De energieprijs verandert continu. Doorgaans is het zo dat een coöperatie de eerste 3 of 5 jaar een contract aangaat met een energieleverancier, in dit geval AGEM, met een constante energieprijs. Hierna kan de energieprijs wijzigen, zowel naar boven als naar benden. Dit zal echter maar een beperkt effect hebben op de opbrengst van het certificaat. Het grootste deel van de opbrengst komt namelijk uit de vrijstelling van energiebelasting die u krijgt. Deze vrijstelling is dus voor 15 jaar lang gegarandeerd door de Rijksoverheid. De hoogte van de energiebelasting kan gedurende de tijd wel fluctueren.

 

Tot slot: heeft u nog vragen na lezen van de informatiebrochure en deze vragen/antwoorden, stuur dan een mail naar info@berkellandenergie.nl of bel 0545 274298

Vragen over certificaten

Wat is een certificaat?
De coöperatie geeft per zonnepaneel een certificaat uit, met een verwachte startwaarde van €250. Het totaal aantal zonnepanelen is gelijk aan het aantal beschikbare certificaten. Een certificaat geeft recht op de verrekening van de energiebelasting over de opbrengst van 1 zonnepaneel in de totale installatie.
Vanaf hoeveel certificaten kan ik deelnemen?
U kunt al vanaf 1 certificaat, dus 1 zonnepaneel, deelnemen in dit project.
Met hoeveel certificaten kan ik deelnemen?

Dat is volledig afhankelijk van uw eigen jaargebruik in kWh. U kunt namelijk nooit meer korting op de energiebelasting krijgen dan u zelf betaald op uw energierekening.

Voorbeeld: In een project is de verwachte opbrengst van 1 zonnepaneel op jaarbasis 250 kWh. Uw jaargebruik is 5.000 kWh, waardoor u dus voor maximaal 5.000 kWh kunt deelnemen in dit project. Dit houdt in dat u met maximaal 5.000 kWh / 250 kWh = 20 certificaten (/zonnepanelen) kunt deelnemen. Wij raden u echter aan 1 á 2 certificaten onder uw eigen jaargebruik te gaan zitten, in dit geval dus 18 of 19 certificaten. De opbrengst kan in de eerste jaren namelijk hoger liggen en ook uw eigen gebruik kan variëren afhankelijk van o.a. weersomstandigheden.

Ik heb al geïnvesteerd in zonnepanelen, kan ik ook meedoen met dit gezamenlijke project?

Ja, dat kan. Wel zult u rekening moeten houden met het maximum aantal certificaten dat u wilt kopen. Het is niet verstandig om meer certificaten te kopen dan het verschil tussen uw eigen elektriciteitsgebruik en de door uw eigen panelen geproduceerde elektriciteit.

Voorbeeld: In een project is de verwachte opbrengst van 1 zonnepaneel op jaarbasis 250 kWh. Uw jaargebruik is 5.000 kWh en u wekt met uw eigen panelen ca. 3.000 kWh op. Het netto jaargebruik is in dat geval 5.000 – 3.000 = 2.000 kWh. Dit houdt in dat u met nog maximaal 2.000 kWh/ 250 kWh = 8 certificaten (=zonnepanelen) kunt deelnemen.

Wat als er interesse wordt getoond in het maximaal aantal beschikbare zonnepanelen door minder dan de benodigde 50 natuurlijke personen?

Indien er voor meer certificaten wordt ingeschreven dan er beschikbaar zijn, zal de coöperatie deze verdelen op volgorde van inschrijving en voldoende deelnemers per project. Voor de overige behoefte zal dan binnen dezelfde postcode een nieuw project worden gezocht. In het geval er minder dan de 50 benodigde natuurlijke personen zijn die interesse tonen, zijn er in principe twee oplossingen:

  • De coöperatie stelt een maximaal aantal beschikbare certificaten per deelnemer aan, waardoor er plek komt voor meer deelnemers tot dat er minimaal 50 natuurlijke personen deelnemen.
  • De coöperatie gaat op zoek naar donateurs (zie: “Wat is een donateur?” onder ‘Coöperatie’).
Waarop is de prijs van de inleg voor een certificaat gebaseerd?
De prijs is gebaseerd op alle kosten die gemaakt moeten worden om het aanvangsbedrag van de investering te kunnen dekken. We gaan hierbij uit van investering in de PV-installatie, en bijkomende kosten voor de coöperatie voor de installatie, aansluitkosten en organisatiekosten. Dankzij provinciale en gemeentelijke subsidie en een maatschappelijke bijdrage van AGEM kunnen we de prijs van één certificaat (= 1 zonnepaneel) van € 250 aanhouden. Hierin is ook rekening gehouden met een post ‘onvoorzien’. Blijft dat geld over, dan kunnen de leden van de coöperatie bepalen wat daarmee gebeurt.
Wat gebeurt er nadat ik het geld voor de certificaten heb overgemaakt?
De gelden worden pas vrijgegeven nadat de opdracht tot realisatie van de zonnepaneleninstallatie is gegeven. Als het project definitief doorgaat, tekent u een ledenovereenkomst. Hierin staat dat u, na ondertekening, binnen 2 weken het bedrag overmaakt aan de coöperatie. Tijdens de exploitatie is uw geld geïnvesteerd in de zonnepalen en krijgt u jaarlijks via de energierekening korting op de energiebelasting uitgekeerd. U moet er wel voor zorgen een energieleverancier te kiezen die daaraan wil meewerken. Daarnaast heeft de coöperatie ook inkomsten uit de energieverkoop. In de jaarvergadering van de coöperatie bepaalt u samen hoeveel van de energieopbrengst aan de leden wordt uitgekeerd.
Wat gebeurt er als ik ga verhuizen?
Als u verhuist binnen de postcoderoos, dan kunt u uw certificaten meenemen naar uw nieuwe woonadres. De adreswijziging dient u per post of per mail kenbaar te maken bij de coöperatie. Als u buiten de postcoderoos gaat verhuizen lees dan het antwoord op de vraag hieronder.
Wat gebeurt er als ik mijn huis verkoop, kan ik de certificaten doorverkopen?
Certificaten staan op één naam, maar zijn overdraagbaar. In de statuten van de coöperatie zijn hiervoor regels vastgelegd. Uiteraard kunnen de certificaten ook door de nieuwe bewoner van het woonadres worden overgenomen. Zodra de certificaten zijn overgedragen is tevens het lidmaatschap van de coöperatie automatisch beëindigd.
Moet ik de paneelcertificaten opgeven bij mijn jaarlijkse belastingopgave?
Certificaten worden gezien als vermogen, net als spaargelden en aandelen. Dus u moet dit opgeven in box 3 (denk aan een realistische afschrijvingsperiode).
Is mijn inleg in zonnepanelen bij de coöperatie btw-plichtig?
De inleg van kapitaal is niet btw-plichtig. De werkzaamheden voor de coöperatie zijn wel Btw-plichtig. Op de opbrengst van de coöperatie moet dus wel btw worden afgedragen.
Kan ik voor de aanschaf van de zonnepanelen geld lenen via de duurzaamheidslening van gemeente?
Ja, dat is mogelijk. Voor o.a. deelname aan een postcoderoos kunt u tegen gunstige voorwaarden en lage rente via Svn een lening (bouwkrediet) afsluiten. Meer hierover leest u via https://www.svn.nl/leningen/Berkelland/Duurzaamheidslening

De coöperatie

Wie kiest het bestuur van de coöperatie?
De leden kiezen het bestuur van de coöperatie. Bestuurders hoeven geen lid te zijn van de coöperatie, maar kunnen ook op hun kwaliteiten gekozen worden.
Welke inkomsten heeft de coöperatie?
U als deelnemer krijgt de energiebelasting verrekend via uw energierekening. Echter heeft de coöperatie zelf ook inkomsten uit de verkoop van stroom en de maatschappelijke bijdrage vanuit AGEM binnen een specifiek project. Wat de coöperatie, na aftrek van de jaarlijkse kosten (waaronder administratie en onderhoud), met deze inkomsten doet wordt bepaald op de Algemene Ledenvergadering en per project op een Project Ledenvergadering.
Hoe is de aansprakelijkheid van de coöperatie geregeld?

De coöperatie is een rechtspersoon met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.), dit betekend dat de leden niet verantwoordelijk zijn. Bestuurders zijn alleen verantwoordelijk bij wanbestuur.

In het onwaarschijnlijke geval dat de coöperatie niet aan haar verplichtingen kan voldoen, kan de coöperatie in het slechtste scenario failliet gaan. Het is dan aan de curator wat hiermee te doen. Aannemelijk is dat dan en rechtsopvolger gezocht wordt. U kunt nooit meer dan de waarde van uw certificaat kwijt zijn.

Wat is een donateur?
Een projectdonateur is een persoon die besluit eenmalig €50,– te doneren aan de coöperatie voor m.n. het realiseren van een project. Hierdoor kan het minimum aantal van 50 investeerders voor het verkrijgen van de subsidie bij de provincie Gelderland behaald worden. Een donateur wordt hiermee tevens voor 3 jaar lid van de coöperatie BerkellandEnergie, met stemrecht in het algemeen beleid, maar zonder stemrecht over het project.

Energieleverancier (AGEM)

Wat moet ik doen als mijn energieleverancier niet wil meewerken aan het verrekenen van de energiebelasting?
U kunt dan overstappen naar een energieleverancier die wel meewerkt aan teruggave van de energiebelasting. Met AGEM zijn hierover afspraken gemaakt en zij verzorgen de verrekening van de energiebelasting kosteloos. Er zijn ook andere energieleveranciers die meewerken aan teruggave van de energiebelasting zoals Greenchoice, Qurrent, Eneco, en Pure Energie. De voorwaarden moet u wel zelf met hen af te stemmen.
Wat moet ik doen als de contractperiode met mijn huidige energieleverancier nog niet is afgelopen en ik wil overstappen naar een andere energieleverancier?
Indien u voortijdig een contract bij een energieleverancier beëindigt, krijgt u vaak een overstapboete Leden van de coöperatie die overstappen naar AGEM komen in aanmerking voor een vergoeding van een eventuele overstapboete van hun oude leverancier van maximaal €50 per gas- of elektriciteitsaansluiting (maximaal € 100 per klant), ongeacht de vaste prijs periode van de overeenkomst die wordt afgesloten via AGEM.
Waarom is AGEM een geschikte energieleverancier en partner voor BerkellandEnergie?

De doelstellingen van de energiecoöperatie en AGEM sluiten goed op elkaar aan. AGEM is opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten en helpt om de Achterhoek energieneutraal te maken. BerkellandEnergie is sinds 2018 ook lid/mede-eigenaar van AGEM. Door klant te worden van AGEM draagt u bij aan de economische kracht en leefbaarheid van de Achterhoek. Via de coöperatie bepaalt u ook mede het beleid van AGEM.

Bij AGEM betaalt u altijd een eerlijke prijs voor gas en Achterhoekse groene stroom. AGEM ondersteunt lokale initiatieven door kennis en ervaring te delen en keert bovendien elk jaar een maatschappelijke bijdrage uit aan de coöperatie.

De actuele tarieven zijn te vinden op de website van AGEM (https://agem.nu/prijsvergelijker)

Wat gebeurt er als ik geen klant word van AGEM?

Indien een deelnemer geen klant wordt van AGEM mist de coöperatie de maatschappelijke bijdrage (€ 12,-/jaar voor gas, € 12,-/jaar voor stroom en een verdubbeling in de eerste 3 jaar). Deze zal dan door de deelnemer rechtstreeks aan de coöperatie moeten worden betaald. Ook zal deze deelnemer de korting op de energiebelasting zelf met zijn energieleverancier moeten regelen.

De coöperatie brengt niet-klanten van AGEM jaarlijks € 25,– in rekening. Dit ter compensatie van het mislopen van de maatschappelijke bijdrage van AGEM. Uw rendement daalt daarmee ook iets.

Kan ik ook alleen voor elektriciteit klant worden van AGEM ?

Ja, u kunt ook alleen voor elektriciteit klant worden van AGEM. De verrekening van de energiebelasting wordt dan kosteloos door AGEM verzorgd. Voor de levering van gas kunt u dan klant worden of blijven van een andere leverancier (informeer wel vooraf of deze leverancier ook alleen gas aan u zal leveren).

Indien een deelnemer alleen voor elektriciteit klant wordt van AGEM, dan mist de coöperatie wel de maatschappelijke bijdrage voor gas (€ 12,-/jaar en een verdubbeling in de eerste 3 jaar). Deze zal dan door de deelnemer rechtstreeks aan de coöperatie moeten worden betaald.

Wat is het beste moment om over te stappen naar AGEM voor dit project?

Dit moment wordt gecommuniceerd door de coöperatie en AGEM zelf, en wordt u gevraagd bij ondertekenen van de ledenovereenkomst. Mocht uw contract bij uw huidige energieleverancier dan al verlopen zijn, dan dient u deze niet te verlengen, waardoor u automatisch een variabel tarief betaald totdat u de overstap naar AGEM maakt. Dit voorkomt eventuele hoge overstapboetes.

De reden dat dit moment een maand voor start van productie staat gepland is dat dit administratief wenselijk is, gezien de energiebelasting die verrekend dient te worden na ieder productiejaar. Op deze manier kunnen alle contracten tegelijk ingaan met de start van het eerste productiejaar van de coöperatie.

Wat gebeurt er als AGEM zou ophouden te bestaan?
Dit zou erg onwaarschijnlijk zijn. AGEM is immers een initiatief van de acht Achterhoekse gemeenten. Mocht dit echter toch gebeuren dan blijft de installatie uiteraard gewoon van de coöperatie en kan de opgewekte stroom aan een ander energiebedrijf worden verkocht. Over de opbrengst en de verrekening van de korting op de energiebelasting zullen dan met een ander energiebedrijf nieuwe afspraken gemaakt moeten worden.
Wat als ik gedurende de looptijd van het project wens over te stappen op een andere energieleverancier dan AGEM?

Het feit dat u gedurende het project besluit om over te stappen van AGEM naar een andere energieleverancier, brengt geen extra boetes met zich mee. Wel geldt een standaard overstapboete, net als bij andere energieleveranciers, als u overstapt terwijl uw contract nog niet verlopen is.

Echter is het wel zo dat in dat geval uw maatschappelijke bijdrage aan de coöperatie vanuit AGEM komt te vervallen. In dit geval dient u de €24 (incl. btw) op jaarbasis zelf aan de coöperatie over te maken. Ook zal de coöperatie u dan ter compensatie jaarlijks € 25,– in rekening brengen.

Het laatste nieuws van Duurzaam Eibergen Eibergen

Eerste collectieve zonneproject Eibergen vol

Eerste collectieve zonneproject Eibergen vol

In december 2017 zijn de laatste panelen in het eerste project in Eibergen verkocht. Hiermee is DEE zon ! vol. In totaal zijn in dit project 436 zonnepanelen gelegd. Deze panelen wekken samen jaarlijks naar verwachting 120.000 kWh op. In het project nemen 55...

Lees meer
Zonneproject Eibergen fase 1 vol, fase 2 ook vol

Zonneproject Eibergen fase 1 vol, fase 2 ook vol

. Het collectieve zonneproject DEE zon 1 in Eibergen is een groot succes. Fase 1, met een totaal van 390 panelen, is volgeboekt. In deze eerste fase worden op de daken van de Huve in de Grotestraat en van de bedrijfshal van Martin Koopman op de Mors de installaties...

Lees meer
DEE collectieve zon 1: verbeterd rendement na aanbesteding

DEE collectieve zon 1: verbeterd rendement na aanbesteding

Na aanbesteding :  Zonneproject in Eibergen levert hoger rendement                                                                                                                                           De aanbesteding door Tenten Solar en Martin Koopman levert voor...

Lees meer