Oprichters

BerkellandEnergie, het ontstaan

In januari 2013 nodigde Paul Knuvers, raadslid GroenLinks Berkelland, een aantal mensen uit om  mogelijkheden te bespreken voor het oprichten van een initiatiefgroep ter versnelling van groene en duurzame energietoepassing in Berkelland. Enkele maanden later is deze groep uitgegroeid tot een 10-tal, dat dit verder vorm wil geven.

We hebben contact gelegd met de milieuambtenaar van Berkelland en hebben ons licht opgestoken bij Lochem Energie en ECHT (Energie Coöperatie Hof van Twente). Ook zijn er contacten met Adv (Achterhoek Duurzaam Verbouwen) en de AGEM (Achterhoekse Groene Energie Maatschappij).

Vanuit onze besprekingen hebben we afgesproken om op 24 oktober 2013 voor het eerst via een openbare avond naar buiten te treden. Dat was de officiële start van onze initiatiefgroep richting een coöperatieve vereniging met een liefst grote en brede aanhang in Berkelland. Uitgangspunt daarbij is dat, binnen het kader van het hierboven beschrevene, ook nieuwe leden actief deel gaan nemen via werkgroepen aan het uitwerken van het initiatief.

De initiatiefgroep bestond uit:

–           Paul Knuvers (gepensioneerd, was docent Graafschap College en is raadslid GroenLinks)

–           Remco Janssen (eigenaar/ondernemer adviesbureau  DOORadvies, oud-bestuurslid EnergieMarke Haarlose Veld en ADV)

–          Gerdie Derking

–          Guus Böke

–          Iwan Kreft (eigenaar Ledreus, adviseur ledverlichting)

–          Ton van Uem (docent, voorzitter Wereldwinkel Borculo)

–          Bertus Hesselink (landbouwer, voorzitter Energiemarke Haarlose Veld)

–          Wim Stevenhagen (ingenieur, Senior energiespecialist)

–          Martina Bakker ( ondernemer camping ’t Rentmeesterke)

Nu, 2020, is BerkellandEnergie aardig op dreef: er zijn vanaf 2015 concreet 3 collectieve zonneprojecten ontwikkeld op 5 verschillende bedrijfsdaken. Hier doen 150 investeerders aan mee. Ook wordt op dit moment gewerkt aan het voorbereiden van enkele zonneweides, onderzoek naar collectieve windmolens. Alle opwekprojecten waar we aan werken zijn collectief. D.w.z. dat het eigendom, de zeggenschap en financieel voordeel zo veel mogelijk toevalt aan inwoners uit de omgeving. Energie is té belangrijk om dit alleen in handen te geven van (buitenlandse) investeerders die de Achterhoek als wingewest zien.