Het ontstaan

De start

In januari 2013 nodigde Paul Knuvers, raadslid GroenLinks Berkelland, een aantal mensen uit om mogelijkheden te bespreken voor het oprichten van een initiatiefgroep ter versnelling van groene en duurzame energietoepassing in Berkelland. Enkele maanden later is deze groep uitgegroeid tot een 10-tal, dat dit verder vorm wil geven.

We hebben contact gelegd met de milieuambtenaar van Berkelland en hebben ons licht opgestoken bij Lochem Energie en ECHT (Energie Coöperatie Hof van Twente). Ook zijn er contacten met Adv (Achterhoek Duurzaam Verbouwen) en de AGEM (Achterhoekse Groene Energie Maatschappij).

Vanuit onze besprekingen zijn we op 24 oktober 2013 voor het eerst via een openbare avond naar buiten te treden. Dat is dan de officiële start van onze initiatiefgroep richting een coöperatieve vereniging met een liefst grote en brede aanhang in Berkelland. Uitgangspunt daarbij is dat, binnen het kader van het hierboven beschrevene, ook nieuwe leden actief deel gaan nemen via werkgroepen en projecten aan het uitwerken van het initiatief.

Projecten

In 2014 zijn er veel gesprekken geweest. Eind 2014 ontstaat de eerste kans op een concreet project: een collectief zonneproject op het dak van het gemeentehuis. December 2015 werd dit het eerste project volgens het “postcoderoos” model in de Achterhoek. Ruim 50 investeerders en 35 leden investeerden in 280 zonnepanelen via “Zon Delen in Berkelland”. Het project is samen met AGEM en de gemeente Berkelland tot stand gekomen. In 2014 en 2015 zijn (samen met ADV en AGEM) ook contacten gelegd met de dorpsorganisatie in Beltrum en Geesteren. Daarbij staan besparing en collectieve opwek centraal. In Beltrum heeft dit bijvoorbeeld geleid tot een zeer actieve werkgroep die er in slaagt om in 2016/2017 een 2e collectief zonneproject (ruim 500 panelen) van de grond te krijgen.

Op dit moment werkt BerkellandEnergie aan een 3e project in Eibergen (DEE collectieve zon 1), zijn we betrokken bij een onderzoek naar mogelijkheden van waterkracht uit de Berkel. Ook zijn we in gesprek met andere kernen in Berkelland om collectieve projecten van de grond te krijgen. In februari 2020 werd een nieuw postcoderoosproject officieel in gebruik genomen: Reetmölle Stroom. Ruim 50 particulieren en bedrijven uit rietmolen e.o. participeren in het collectieve zonneproject.

BerkellandEnergie werkt momenteel ook aan grootschalige opwekprojecten met zon en wind. Samen met Agem Ontwikkeling B.V. wordt gewerkt aan een traject om op 11 ha. een zonneweide aan te leggen. Tevens wordt onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van windenergie. Voor beide projecten geldt dat uiteindelijk de omgeving eigenaar wordt van de projecten, de beslissingen neemt en er van profiteert.

Het bestuur van BerkellandEnergie bestaat begin 2020 uit Paul Knuvers, Frank Wissink en Gerrit Hagens.