Wie zijn we

BerkellandEnergie wil lokaal zoveel mogelijk duurzame energie opwekken en zoveel mogelijk energie besparen. Dat willen we als burgers en bedrijven in Berkelland zelf doen, samen lokaal en met elkaar. Ook het leveren van energie behoort tot de mogelijkheden. We zijn hiertoe mede geïnspireerd door de oprichting van vele energiecoöperaties in het land en ook in onze regio (Lochem, Hof van Twente).

Op die manier willen we de overgang van fossiele en nucleaire energieopwekking naar duurzame bronnen sneller mogelijk maken. Het huidige energiesysteem is eenvormig en grootschalig van aard. Het is daardoor kwetsbaar. BerkellandEnergie wil een bottom-up organisatie zijn en daarmee bijdragen aan een flexibeler en minder kwetsbaar systeem van energie opwekking. Ook willen we bijdragen aan een democratischer en transparanter systeem, waarin burgers en bedrijven zelf hun verantwoordelijkheid nemen.

Decentrale energievoorziening is om een aantal redenen belangrijk:

  • Het is uitstekend dat burgers en bedrijven eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun energievoorziening. Daarbij past een overheid die stimuleert.
  • Het is een elementair onderdeel van de transitie naar duurzame energievoorziening.
  • Het helpt om de energievoorziening op langere termijn betaalbaar en betrouwbaar te houden.

Decentralisatie gaat hand in hand met een grotere betrokkenheid van (collectieven van) burgers en bedrijven en nieuwe vormen van eigendom en exploitatie van de energievoorziening.

BerkellandEnergie wil energie verduurzamen. Zij gaat dit van onderop aanpakken, als een gezamenlijk belang van de inwoners van Berkelland. Lokale uitvoering van projecten zal ook een positief effect hebben op de lokale economie.

Als we spreken over energie, dan hebben we het over alle duurzame dragers: duurzame warmte en koude, duurzame elektriciteit en groen gas. En over alle technieken, zoals wind, zon, aardwarmte en biomassaketels.

Collectieve inkoop van zonnepanelen ligt voor de hand, maar ook samen ontwikkelen van een windproject, samenwerking tussen landbouw en burgers, oplossingen zoeken voor ‘niet dak bezitters’ (appartementen) om deel te nemen, gebruik van daken van maatschappelijke gebouwen (scholen, dorpshuizen, sporthallen e.d.). Ook collectieve verkoop en inkoop van energie zijn opties.