Missie en visie

BerkellandEnergie is een burgerinitiatief. Zij wil lokaal zoveel mogelijk duurzame energie opwekken en besparen. Dat doen we als burgers samen lokaal en met elkaar. Ook het leveren van energie (via AGEM) behoort tot de mogelijkheden. We zijn hiertoe mede geïnspireerd door de oprichting van vele energiecoöperaties in het land. BerkellandEnergie maakt deel uit van deze beweging.

Door samen projecten te realiseren willen we de overgang van fossiele en nucleaire energie naar duurzame bronnen versnellen. BerkellandEnergie is een bottom-up organisatie, flexibel en eigendom van Berkellanders die lid worden. Zo willen we bijdragen aan een democratischer en transparanter energiesysteem, waarin burgers en bedrijven zelf hun verantwoordelijkheid nemen en zeggenschap hebben.

Decentrale energievoorziening is om een aantal redenen belangrijk:

  • Het is uitstekend dat burgers en bedrijven eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun energievoorziening. Daarbij past een overheid die stimuleert.
  • Het is een elementair onderdeel van de transitie naar duurzame energievoorziening.
  • Het helpt om de energievoorziening op langere termijn betaalbaar en betrouwbaar te houden.

Decentralisatie gaat hand in hand met een grotere betrokkenheid van (collectieven van) burgers en bedrijven en nieuwe vormen van eigendom en exploitatie van de energievoorziening.

BerkellandEnergie organiseert de energietransitie van onderop, als een gezamenlijk belang van de inwoners van Berkelland. Lokale uitvoering van projecten heeft een positief effect op de lokale economie. Onze energiebronnen zijn zon, wind, aardwarmte, waterkracht en biomassa. Daarnaast geven we ook energiebesparing een belangrijke rol.

Collectieve inkoop van zonnepanelen ligt voor de hand, maar ook samen ontwikkelen van een windproject, samenwerking tussen landbouw en burgers, collectieve projecten zon, gebruik van daken van maatschappelijke gebouwen (scholen, dorpshuizen, sporthallen e.d.) en bedrijven, waterkracht uit de Berkel. Ook collectieve verkoop en inkoop van energie zijn opties.