Berkelland Energie

BerkellandEnergie wil lokaal zoveel mogelijk duurzame energie opwekken en zoveel mogelijk energie besparen. Dat willen we als burgers en bedrijven in Berkelland zelf doen, samen lokaal en met elkaar. Ook het leveren van energie behoort tot de mogelijkheden. We zijn hiertoe mede geïnspireerd door de oprichting van vele energiecoöperaties in het land en ook in onze regio (Lochem, Hof van Twente).

Op die manier willen we de overgang van fossiele en nucleaire energieopwekking naar duurzame bronnen sneller mogelijk maken. Het huidige energiesysteem is eenvormig en grootschalig van aard. Het is daardoor kwetsbaar. BerkellandEnergie wil een bottom-up organisatie zijn en daarmee bijdragen aan een flexibeler en minder kwetsbaar systeem van energie opwekking. Ook willen we bijdragen aan een democratischer en transparanter systeem, waarin burgers en bedrijven zelf hun verantwoordelijkheid nemen.