Bestuursleden

Het bestuur van BE bestaat begin 2020 uit:

Paul Knuvers, voorzitter

Frank Wissink, algemeen bestuurslid

Gerrit Hagens, algemeen bestuurslid, taakveld projecten

vacatures: penningmeester en secretaris.