Aanmelden Reetmölle stroom

Voorinschrijving

Deelname in het collectief zonne-energieproject Rietmolen

project Reetmölle Stroom is in september 2019 volgeboekt. U kunt zich wel opgeven, maar komt dan op de wachtlijst.

Hartelijk dank voor uw belangstelling om gezamenlijk het zonne-energieproject in ‘Reetmölle Stroom’ te realiseren.

Indien u interesse hebt en overweegt deel te nemen, dan kunt u hieronder uw gegevens invullen. Dit verplicht u nog niet tot definitieve afname van het aantal opgegeven certificaten. Door invullen en inleveren van dit formulier bij de Coöperatie BerkellandEnergie krijgt u voorrang bij de definitieve uitgifte van de certificaten. Tevens wordt uw inschrijving gebruikt voor de aanvraag van subsidie bij de provincie Gelderland.

Er zijn voor dit project in januari 2019 ca. 600 certificaten beschikbaar. Een certificaat staat voor 1 paneel. Indien er voor meer certificaten wordt ingeschreven dan er beschikbaar zijn, zal de coöperatie deze verdelen op volgorde van inschrijving en voldoende deelnemers per project. Voor de overige behoefte zal dan een ander geschikt dak of project worden gezocht.
    Wilt u geen zonnepanelen kopen, maar wel voor dit project ondersteunend lid worden?