Persbericht DEE collectieve zon 1, 21 april 2017

Zonneproject Eibergen maakt grote stap:

 Op de Huve en bedrijfshal Martin Koopman komen zonnepanelen

Het collectieve zonneproject op de daken van de Huve en Martin Koopman in Eibergen gaat definitief door. De voorbereidingen zijn nu in de fase dat er concreet uitwerking wordt gegeven aan het project. Het begin van levering van opgewekte groene stroom hopen we nog voor de zomervakantie te starten.

Aanbesteding: vorige week is er een keuze gemaakt uit bedrijven die hun aanbieding hebben gedaan. Op het dak van de Huve zullen de panelen gelegd worden door Tenten Solar uit Lichtenvoorde. Komen er voldoende leden bij dan zal Tenten Solar ook de 150 extra panelen leggen op een 3e dak. Eerder was al afgesproken dat Martin Koopman Installatie Techniek de panelen op zijn bedrijfshal zal leggen tegen een concurrerende marktconforme prijs.

Ruim 50 deelnemers: De installatie wordt via de coöperatieve vereniging BerkellandEnergie eigendom van de leden-investeerders. Het gaat om een zgn. ‘postcoderoos’ project. Daarbij ontvangen de leden jaarlijks thuis volledige teruggaaf van de energiebelasting. BerkellandEnergie verkoopt de opgewekte stroom aan AGEM. Deze inkomsten gaan naar de leden, die daar via de jaarlijkse ledenvergadering over beslissen. Daarnaast betaalt AGEM jaarlijkse een maatschappelijke bijdrage aan de coöperatie (€ 24, – p.j. per klant-lid). Dit geld gaat naar een leefbaarheidsfonds voor duurzame, sociale of culturele projecten in Eibergen en Rekken.

Nog meedoen: Er zijn voor de eerste 2 daken genoeg leden om te starten met het leggen van 388 panelen. Dat gaat de komende maanden dan ook gebeuren. Er is nog ruimte om mee te doen, ook op een 3e dak. Inwoners en bedrijven met de postcodes 7152, 7151, 7141, 7142, 7157 of 7481 kunnen meedoen. De investering voor 1 paneel is € 260, -. We verwachten een rendement gedurende 15 jaar van 4% – 6%.

Bij voldoende deelnemers voor extra panelen, worden er voor eind 2017 nog op een 3e dak panelen gelegd. Aanmelden kan via info@berkellandenergie.nl of via 0545 274298 (Paul Knuvers). Informatie: www.berkellandenergie.nl

Oranjemarkt Eibergen: Voor de Huve is op 27 april, tijdens de Oranjemarkt, een stand aanwezig waar u informatie kunt krijgen over het project. Er zijn mensen aanwezig van de werkgroep DEE (Duurzame Energie Eibergen-Rekken) en BerkellandEnergie waar u met vragen terecht kunt.

Samenwerking: In het project DEE werken enthousiaste inwoners van Eibergen-Rekken e.o. samen met BerkellandEnergie. Behalve dit eerste collectieve zonneproject willen zij in de nabije toekomst meer duurzame energieprojecten van de grond krijgen. Zij willen daarbij actief samenwerken met andere organisaties in Eibergen en Rekken. Voor dit eerste project wordt nauw samengewerkt met de dak-eigenaren en AGEM. De gemeente Berkelland heeft voor dit project € 6.400, – ‘aanjaag subsidie’ verleent uit haar Energie uitvoeringsplan (EUP). Door de provincie Gelderland is subsidie toegekend van 20% in de investeringskosten. Dit maakt het voor deelnemers ook financieel extra aantrekkelijk.