21 september 2019: Verkennende informatiebijeenkomst bij Buitencentrum Kerkemeijer in Borculo

De komst van windmolens is een beladen onderwerp. Toch is er de afgelopen tijd veel meer draagvlak ontstaan. Het opwekken van windenergie is nodig om de energietransitie te laten slagen. Dat besef dringt door. Daarbij: de nieuwste, hoge windmolens veroorzaken amper overlast. Slagschaduw en geluidshinder zijn te verwaarlozen. Daar staan grote voordelen tegenover, zoals de enorme capaciteit. Berkelland heeft zes of zeven windmolens nodig om voldoende duurzame energie op te wekken, in combinatie met de zonneparken. De windmolens kunnen na zorgvuldig procedures een plek krijgen op 2 of 3 strategische plekken in de gemeente. Het is de bedoeling dat omwonenden en andere inwoners participeren in de exploitatie van de windmolens. Daarmee zijn zeer aantrekkelijke rendementen haalbaar.

Tijdens de verkennende informatiebijeenkomst op zaterdag 21 september 2019 is tekst en uitleg gegeven over nut en noodzaak van het opwekken van duurzame energie door middel van windmolens. Wethouder Gerjan Teselink van de gemeente Berkelland ging dieper in op het gemeentelijk beleid. Energiebedrijf Pure Energie heeft een toelichting gegeven over hoe het proces rond het ontwikkelen van een windmolen in zijn werk gaat en hoe omwonenden hierbij worden betrokken. Ook de Achterhoekse Groene EnergieMaatschappij (AGEM) en BerkellandEnergie laten hun licht schijnen over het onderwerp. Daarna is er alle ruimte tot discussie.

Verloop van de middag

Ruim 100 bezoekers waren naar deze middag gekomen. Het heeft tot een levendige discussie geleid. Een peiling in de loop van de middag wees uit, dat een ruime meerderheid de noodzaak van grote windmolens in Berkelland inziet. Ook werd er vervolgens een werkgroep opgericht die binnen BerkellandEnergie wil meedenken over mogelijkheden.

Stand van zaken voorjaar 2020

BerkellandEnergie is nu zover, dat we Agem Ontwikkeling B.V. opdracht hebben gegeven onderzoek te doen naar concrete mogelijkheden. Ook wordt er contact gelegd met grondeigenaren op geschikte plekken om windmolens te realiseren.

Stand van zaken augustus 2020

BerkellandEnergie, Pure Energie en Agem zien een mogelijkheid voor het plaatsen van een windmolen langs de N18, in de nabijheid van de Bijenkamp. De initiatiefnemers hebben een geschikte locatie aan de N18 gevonden, ten noordoosten van sportpark de Bijenkamp tussen de Rietmolenseweg en de nieuwe N18. Deze locatie biedt voldoende ruimte voor één moderne windmolen. Deze molen zal met 50% lokaal eigendom worden ontwikkeld. Dus voor de helft eigendom van Achterhoekse inwoners, bedrijven of organisaties. Ook de omwonenden kunnen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling en het profijt van de molen.                                                                                                                                                                               We starten nu, juli 2020, met een proces, waarbij we in de eerste plaats de direct omwonenden informeren. Daarna willen we ook de wat verder weg wonende inwoners bij het project betrekken: Neede, Eibergen, Rietmolen e.o. Via een gezamenlijke projectpagina via deze link https://www.agem.nl/bijenkamp kunt u van de actuele ontwikkelingen op de hoogte blijven.

Meer informatie kunt u vragen via: info@berkellandenergie.nl