Zonnepanelen

Mogelijkheden voor (eigen) energieopwekking met zonne energie en dat zelfs kunnen delen met elkaar.

Windenergie

Mogelijkheden voor (eigen) energieopwekking met windenergie en het kunnen delen met elkaar.

Besparing

Krijg korting op huis isolatie mogelijkheden en bij energie besparende producten.

Biomassa

Het kunnen opwekken van energie uit biomassa.

Op 28 september en 11 oktober 2016 organiseert Duurzame Energie Eibergen in samenwerking met BerkellandEnergie informatieavonden om het postcodeproject in Eibergen verder toe te lichten.

Lees meer

Succesvolle start ‘postcoderoos’  zonneproject in Eibergen

Stand: 26 belangstellenden voor nu al 200 panelen op Huve en bedrijfshal Martin Koopman

Op de 2 informatie avonden die BerkellandEnergie samen met AGEM en de beide dak-eigenaren organiseerde waren ongeveer 100 mensen aanwezig. Na de 2e avond hadden zich 26 belangstellenden opgegeven die mee willen doen. Samen reserveren zij al 200 panelen van de 388 die op beide daken kunnen. Anderen namen het opgaveformulier mee om eerst thuis nog nader te overleggen over deelname en aantal panelen. Tot 1 november kan het formulier via de brievenbus in de Huve worden ingeleverd. Ook is opgave mogelijk via info@berkellandenergie.nl Iedereen die vragen heeft over het project en deelname kan via de mail of via 0545 274298 nader informeren.

Lees meer

 

 

Berkelland Energie werkt in wijk Garvelinkkamp in Ruurlo samen met Achterhoek Duurzaam Verbouwen.
De samenwerking betreft een project dat gericht is op het bevorderen van energiebesparing.

 

 

Postcoderoos project Eibergen/Rekken over de 50% !

Succesvolle start ‘postcoderoos’  zonneproject in Eibergen Stand: 26 belangstellenden voor nu...
Lees meer...

Informatieavond Duurzame Energie Eibergen

Op 28 september en 11 oktober 2016 organiseert Duurzame Energie Eibergen in samenwerking met...
Lees meer...

DEE op markt Eibergen run

Op zondag 29 mei 2016 stond BerkellandEnergie op de markt bij de EibergenRun om het project...
Lees meer...

Duurzame Energie Eibergen (DEE) verdienmodel voor leefbaarheid

Stichting Twenteroute PLUS en BerkellandEnergie lanceren samen met de Achterhoekse Groene Energie...
Lees meer...

Tweede tranche van 84 panelen wordt geïnstalleerd op gemeentehuis Borculo

Na de installatie van 180 zonnepanelen op het gemeentehuis in Borculo hebben zich 10 gegadigden...
Lees meer...

Nieuwsbrief 6 Zondeleninberkelland – februari 2016 verschenen

Deze Nieuwsbrief geeft informatie over de eerste opbrengsten van de installatie over het...
Lees meer...

Nieuwsbrief 5 Zon Delen in Berkelland verschenen

Deze Nieuwsbrief geeft informatie over de oplevering en de in gebruik name van de installatie en...
Lees meer...

Verslag eerste ledenvergadering Coöperatie Zon Delen in Berkelland

Op 10 december 2015 heeft de eerste ledenvergadering van de coöperatie Zon Delen in Berkelland...
Lees meer...

Installatie Zon Delen in Berkelland officieel in gebruik genomen

Op een feestelijke bijeenkomst is de installatie met 180 zonnepanelen, 48 kW op 10 december...
Lees meer...

In gebruik name zonne-installatie van Coöperatie Zon Delen

Op 10 december 2015 vindt de officiële ingebruikname plaats van de zonne-installatie van de...
Lees meer...