Windenergie in Berkelland

Samen investeren in windmolens

Windenergie in Berkelland

 

Berkelland streeft er naar om, samen met de andere Achterhoekse gemeenten, in 2030 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat er in de gebouwde omgeving net zoveel energie duurzaam wordt opgewekt als er wordt verbruikt. Een enorme uitdaging waar bedrijven en particulieren al flink werk van maken. Toch kan de doelstelling alleen worden gehaald als er ook windmolens worden ingezet. Daarover wil Berkelland Energie graag met de inwoners van de gemeente Berkelland in gesprek. Wat vinden zij van het opwekken van windenergie?

 

De komst van windmolens is een beladen onderwerp. Toch is er de afgelopen tijd veel meer draagvlak ontstaan. Het opwekken van windenergie is nodig om de energietransitie te laten slagen. Dat besef dringt door. Daarbij: de nieuwste, hoge windmolens veroorzaken amper overlast. Slagschaduw en geluidshinder zijn te verwaarlozen. Daar staan grote voordelen tegenover, zoals de enorme capaciteit. Berkelland heeft zes of zeven windmolens nodig om voldoende duurzame energie op te wekken, in combinatie met de zonneparken. De windmolens kunnen na zorgvuldig procedures een plek krijgen op 2 of 3 strategische plekken in de gemeente. Het is de bedoeling dat omwonenden en andere inwoners participeren in de exploitatie van de windmolens. Daarmee zijn zeer aantrekkelijke rendementen van maar liefst 15 procent haalbaar.

Tijdens de verkennende informatiebijeenkomst op zaterdag 21 september 2019 is tekst en uitleg gegeven over nut en noodzaak van het opwekken van duurzame energie door middel van windmolens. Wethouder Gerjan Teselink van de gemeente Berkelland ging dieper in op het gemeentelijk beleid. Energiebedrijf Pure Energie heeft een toelichting gegeven over hoe het proces rond het ontwikkelen van een windmolen in zijn werk gaat en hoe omwonenden hierbij worden betrokken. Ook de Achterhoekse Groene EnergieMaatschappij (AGEM) en Berkelland Energie laten hun licht schijnen over het onderwerp. Daarna is er alle ruimte tot discussie.

Tijdlijn Werkgroep Windenergie Berkelland

7 november 2019: Werkgroep Windenergie Berkelland

 

Overleg Werkgroep Windenergie Berkelland

 

24 oktober 2019: Werkgroep Windenergie Berkelland

 

Overleg Werkgroep Windenergie Berkelland

 

10 oktober 2019: Werkgroep Windenergie Berkelland

 

Overleg Werkgroep Windenergie Berkelland

 

21 september 2019: Verkennende informatiebijeenkomst bij Buitencentrum Kerkemeijer in Borculo

 

Berkelland Energie wil graag met de inwoners van de gemeente Berkelland in gesprek. Wat vinden zij van het opwekken van windenergie? Tijdens de middag werd tekst en uitleg gegeven over nut en noodzaak van het opwekken van duurzame energie door middel van windmolens. Daarna was er alle ruimte tot discussie.

 

Lees meer